Monthly Archives: สิงหาคม 2012

ผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2555

 

Advertisements

ตารางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตารางการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน ปี2555

ตารางการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2555

คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิทยสัประยุทธ์