การหาขนาดพื้นที่โดยใช้พิกัด GPS

การหาขนาดของพื้นที่

  1. เลือกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
  2. เปิดอุปกรณ์ GPS รอจนกระทั่งได้ตำแหน่งมากที่สุดควรมากกว่า 6 ดวง
  3. เลือกขอบเขตของพื้นที่ ที่ต้องการหา  กำหนดจุดเริ่มต้นและเดินเป็นวงรอบปิดของพื้นที่ ทุกๆ 20 ก้าว บันทึกตำแหน่งจากGPS แต่ละจุดจนครบวงรอบปิดของพื้นที่
  4. นำค่าพิกัดที่ได้จากจุดทั้งหมดของขอบเขตพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่โดยใช้เครื่องมือจาก website Daft Logic  โดยใส่เฉพาะตัวเลข ตัวอย่างเช่น  20.049618, 99.895432  (สำหรับ N20.049618 E99.895432)  ในช่อง Input และกดปุ่ม Add point
  5. ใส่จุดต่อไป  ในช่อง Input และกดปุ่ม Add point จนครบทุกจุดของขอบเขตพื้นที่
  6. อ่านค่าที่ Output : Current Area ในหน่วย m^2 และบันทึกขนาดของพื้นทีศึกษาในหน่วยตารางเมตร (m^2)
Advertisements

About niwat2012

ครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Posted on 27/01/2015, in ความรู้ทั่วไป and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: