รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์

Advertisements

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปีการศึกษา2560

เทอม 1

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9 ว32101

ผลการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ 1 ว20201

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31201

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว32203

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 5 ว33205

เทอม 2

ผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ว33102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 ว20202

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาฟิสิกส์ 5 (ปี2558)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาฟิสิกส์ 5 ว33205